Hur mycket lån har en svensk i genomsnitt 2021?

|

I slutet av 2018 hade svenskarna ett lån på cirka 380 000 kronor per capita, alltså per person om man räknar med varje individ som bor i Sverige. Räknar man istället på åldrarna 18–65 år låg summan på cirka 621 000 kronor per capita. Den största delen av låneskulden består av lån till bostad.

Det är viktigt att komma ihåg att det här är den totala skulden av lån som svenskar har, som 2018 låg på 3 855 miljarder, uppdelad på alla invånare. Verkligheten ser såklart helt annorlunda ut, där många har mycket större lån och många har knappt något lån alls.

Eftersom den största summan av lån går till bostad, stiger summan av lån hos svensken eftersom bostadspriserna går upp. Man kunde redan 2019 se en markant ökning då svensken i genomsnitt hade lån på cirka 427 kronor per person.

Lån som hamnar hos Kronofogden

Under utgången av samma år, alltså 2018 visar statistik på att svenskarna hade en skuld hos Kronofogden på totalt 81,5 miljarder kronor. Antalet personer som hade skulder hos Kronofogden var cirka 416 000 stycken, vilket innebär att varje person hade en skuld på cirka 196 000 kronor.

Troligtvis är den största delen av lån som hamnar hos Kronofogden inte bostadslån, utan privatlån och lån med högre ränta och andra skulder.

 

Lämna en kommentar