Använda webbplatsen

Drop-down menyn från vårt huvudområde Utbildningar används för att få tillgång till information om vårt utbud av långa och korta utbildningar.

Webbplatskartan ger dig en översikt över webbplatsens innehåll och struktur.

Ladda ner filer

Dessa filformat kan förekomma på www.saterglantan.se.

Pdf

För att kunna läsa pdf-filer måste du ha ett program som heter Adobe Reader installerat på din dator. Det är gratis och finns att ladda hem från Adobes webbplats.

Word

Windows

För att läsa word-filer måste du ha ett program som heter Word Viewer installerat på din dator om du inte har Microsoft Word. Det är gratis och kan laddas hem från Microsofts hemsida.

Mac

Om du inte har Word installerat på din mac-dator kan du öppna och läsa Word-filer genom att öppna dem i programmen Textredigerare eller Pages. Båda finns tillgängliga via Mac App Store.

Excel

Windows

Om du vill läsa Excel-filer och inte har programmet Microsoft Excel installerat på din dator kan du installera Excel Viewer. Det är gratis och finns att ladda ner från Microsofts webbplats.

Mac

Om du har en mac-dator men inte har Excel installerat, kan du även använda programmet Numbers som finns tillgängligt i Mac App Store.

PowerPoint

Windows

Om du inte har Microsoft PowerPoint installerat på din dator går det att ladda hem gratis-programmet PowerPoint Viewer från Microsofts webbplats.

Mac

Om du har en mac-dator och inte har PowerPoint installerat, kan du använda programmet Keynote som finns tillgängligt i Mac App Store.

Anpassa hemsidans textstorlek

Om du har en PC, använd “ctrl” och “+” eller “-” för att förstora eller förminska texten på skärmen.
Om du har en Mac, använd “cmd” och “+” eller “-” för att förstora eller förminska texten på skärmen.
På smarta telefoner och surfplattor går det oftast att förstora text genom att “nypa” med två fingrar på skärmen och sedan sära på dem.

Upphovsrätt: Bild och text

Bilder

När Sätergläntan använder bilder från tredje part har vi särskilda avtal om hur bilder får nyttjas på våra webbplatser och tryck – men det är alltid den enskilde fotografen som har upphovsrätten. Fotografens namn ska alltid anges vid publicering av bilder, inklusive pressbilder. Som regel gäller att bilderna enbart får användas i Sätergläntans egen kommunikation, i tryck och på webb.

Bilder får inte “ges bort” till tredje part, med två undantag: pressbilder och med samarbetspartner där speciellt avtal gäller om att använda bilder i gemensam marknadsföring. Samtycke från eventuella personer som förekommer på bilderna krävs alltid och vid samarbeten krävs att samtycke ordnas i enlighet med PUL även om Sätergläntan kan ha samtycke från personen i fråga.

Tredje part har inte rätt att fritt använda bilder från någon av Sätergläntans webbplatser. Den som önskar kontakt med någon av de fotografer vi arbetar med eller köpa nyttjanderätt till bilder på våra webbplatser hittar kontaktuppgifter i sidfoten här på vår hemsida eller skicka ett e-mail till Sätergläntans kommunikatör på nytt@saterglantan.se.

Text

Texter som publiceras av Sätergläntan och återfinns på Sätergläntans hemsida www.saterglantan.se får citeras och förmedlas vidare med angivande av källa: “Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk www.saterglantan.se”. De åsikter som uttrycks på denna webbplats är artikelförfattarens egna eller den citerade författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Sätergläntans uppfattning.

Texterna får inte används i kommersiellt syfte eller på sätt som kan skada Sätergläntan utan tillstånd från Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk.

Grafisk profil

Sätergläntans grafiska profil bygger på vår huvudägares Hemslöjdens profil. Den får inte kopieras och användas för att presentera webbsidor som inte publiceras av Sätergläntan.
Den grafiska profilen får ej heller användas eller kopieras för användning i egen webbserver eller eget webbpubliceringssystem utan tillåtelse från Sätergläntan.
Kontakta gärna Sätergläntans kommunikatör för mer information via e-post nytt@saterglantan.se.

INLOGGNING

Juridisk information

Här finner du information som Sätergläntan enligt lag måste lämna vid användning av Sätergläntans elektroniska tjänster.

Uppgifter om Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

Postadress:
Knippbodarna 119
793 41 Insjön

Tel: 0247-645 70
Fax: 0247-408 30

E-postadress: info@saterglantan.se

Besöksadress: Knippbodarna 119

Organisationsnummer: 7832003334

Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE783200333401

Behandling av personuppgifter

Här lämnas information om hur Sätergläntan behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats, www.saterglantan.se.

Personuppgiftsansvarig

Sätergläntans styrelse är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen www.saterglantan.se.

Ändamål för behandling

Sätergläntan behandlar dina personuppgifter när du ansöker eller anmäler dig till en utbildning eller ett evenemang som Sätergläntan arrangerar. Vi behandlar även personuppgifter vid ansökan till en utlyst tjänst. Vi hänvisar till Sätergläntans butiks villkor för mer information om hur Butiken behandlar kunders uppgifter vid handel och beställningar.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Sätergläntan. Detta gäller oavsett om de samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna in en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper och kan inte skickas med e-post.

Personuppgifter i sociala medier

Sätergläntan kan komma att behandla personuppgifter även sociala medier, som Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn, Instagram och YouTube, eftersom inlägg på Institutets “ytor” räknas som allmän handling, och därför kan komma att arkiveras – vanligtvis tillfälligt. De personuppgifter som eventuellt lagras vid sådan arkivering sparas dock bara i “ostrukturerad form”.

Sådana personuppgifter som eventuellt kan visas till exempel i enkäter, tävlingar eller “appar” lagras inte.

Sätergläntan lämnar aldrig vidare personuppgifter till tredje part – observera dock att företag som tillhandahåller plattformar för kommunikation, som t.ex. Facebook, som regel har egna villkor för hur personuppgifter lagras.

Prenumerera på nyhetsbrev

Sätergläntans nyhetsbrev skickas från nytt@saterglantan.se och utkommer en gång per månad. Det är gratis. Nyhetsbrevet innehåller ett urval av nyheter och berättelser om Sätergläntans verksamhet. Du kan anmäla dig till nyhetsbrevet via formuläret på vår hemsidas framsida eller genom att skicka ett meddelande till nytt@saterglantan.se.

RSS

RSS (Really Simple Syndication) är ett standardformat för att leverera nyheter av olika slag. Genom att prenumerera på ett RSS-flöde kan du lätt hålla dig uppdaterad istället för att navigera till individuella webbsidor. Du anmäler din prenumeration genom att trycka på RSS symbolen som finns i webbplatsens sidfot. När du klickar på ikonen öppnas en sida med ett flöde. Kopiera flödets webbadress (URL). Använd webbbaserade program, s.k. RSS-läsare, för att ta del av flödet. I de flesta fall ber de om flödets webbadress (URL) som då läggs in bland dina prenumerationer. Så fort en uppdatering sker på Sätergläntans hemsida kommer du då att få ett meddelande via RSS-läsaren.
Många webbläsare har inbyggda RSS-läsare, t.ex. Safari och Mozilla Firefox.
Sätergläntans RSS-flöden är baserade på standarden RSS 2.0.

Webbläsare

Denna webbplats är byggd med HTML5 för att strukturera innehållet och JavaScript och stilmallar CSS (Cascading Style Sheets) som styr hur innehållet presenteras.

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Sidorna är konstruerade för att visas för aktuella versioner av Chrome, Firefox, Internet Explorer och Safari. Stöd för äldre webbläsare som IE6-7 avvecklas allt eftersom då dessa saknar stöd för moderna webbstandarder.

Se din webbläsares hemsida för mer information.