Sätergläntan är ett utbildningssäte med utåtriktad verksamhet och en viktig mötesplats för slöjd och hantverk – form och kultur. Detta förmedlar vi gärna med bilder och texter, däribland via Sätergläntans instagram-konto.

Sätergläntans Instagram-konto

@saterglantan

Sätergläntans #

#sätergläntan #saterglantan #slöjd #hantverk

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan via vår hemsida eller skicka ett mail till Gunilla Tegen, kommunikatör, gunilla.tegen@saterglantan.se.

Inloggningsuppgifter

När din intresseanmälan bekräftats får du inloggningsuppgifter ett par dagar innan din 2-veckorsperiod börjar av Gunilla Tegen, kommunikatör, gunilla.tegen@saterglantan.se.

Två veckor

När du fyller i din intresseanmälan kan du ange en period om 2 veckor då du vill representera Sätergläntan via Instagram. Tänk på att välja en tid då du arbetar med något som är intressant att följa, från material via process och kanske till och med resultat.

Vem kan representera Sätergläntan på Instagram?

 • Studerande vid läsårsutbildningen
 • Alumner
 • Kursdeltagare under vistelse på Sätergläntan
 • Huvudlärare vid läsårsutbildningen
 • Gästlärare och föreläsare i samband med undervisning på Sätergläntan
 • Kursledare i samband med undervisning på Sätergläntan
 • Medarbetare vid Sätergläntan

Hur representerar du Sätergläntan via vårt Instagram-konto?

Allmänna riktlinjer:

 1. Presentera dig i första inlägget och tänk på att skriva vem du är samt vilken inriktning eller kurs du representerar, t ex Anna Johansson, trä år 3 eller Peter Svensson, deltagare vid Sätergläntans kurs Vävning för nybörjare.
 2. Inkludera Sätergläntan i varje bildtext. Det är för att tydligt visa att du representerar Sätergläntan samt för att vi ska nå ut med informationen i sökmotorer.
 3. Berätta vad du arbetar med, din process, dina material och tekniker samt föremål.

Sätergläntan och vårt Instagram-konto följer dessa lagar

 1. Upphovsrättslagen: Använd endast dina egna bilder av dig, dina egna hantverksprocesser eller föremål som du har rätt att dela i sociala media.
 2. Personuppgiftslagen: Personliga uppgifter, inklusive namn, får inte delas i sociala media utan personens skriftliga tillåtelse. Om personliga uppgifter förekommer i inlägg på Instagram från @saterglantan har Sätergläntan rätt att ta bort inlägget.  
 3. Offentlighets- och sekretesslagstiftningen reglerar hur vi ska hantera material som produceras i våra kanaler, vad som ska sparas, dokumenteras och vad som kan slängas. Vi bedriver inte myndighetsutövning (t ex ger besked om betyg, antar studerande eller examinerar studerande) via Sätergläntans sociala mediekanaler.  
 4. Lagen om elektroniska anslagstavlor innebär att den som ansvarar för en tjänst har skyldighet att se till att inget olagligt innehåll förekommer. Därför håller Sätergläntans kommunikatör kanalen under uppsikt och har vid behov ansvar att ta bort innehåll som är olagligt. Olagligt innehåll diarieförs och sparas för framtiden.  

Hör gärna av dig till Gunilla Tegen om du har frågor:

gunilla.tegen@saterglantan.se

0247-362 337

Länkarna nedan är ett stöd vid arbetet med sociala medier.

Lagar och regler om sociala medier

Relaterade riktlinjer och dokument på Sätergläntan